Vertrouwelijk

binnen.jpgVanzelfsprekend blijft alles wat er ter sprake komt tijdens de sessies binnenskamers. In geval van overleg met huisarts of verwijzer vraag ik altijd vooraf toestemming aan jou. 

Als je niet tevreden bent over de behandeling kun je dat altijd met me bespreken en er is een klachtrecht geregeld bij de beroepsvereniging VVH Commissie van Toezicht

Privacyverklaring